Incoterms 2020 - co się zmieniło ? | Clever Cargo - wyszukiwarka połączeń z Chin

Incoterms 2020 - co się zmieniło ?

Od stycznia 2020 nastąpiła aktualizacja terminów Incoterms czyli definiowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) terminów określających warunki
oraz odpowiedzialność na każdym etapie transportu towarów pomiędzy krajami.

Zmiany jakie znalazły się w nowelizacji definicji Incoterms nie przynoszą rewolucji a raczej kosmetyczne zmiany wskazując tym samym że dotychczasowe reguły spełniały swoje zastosowanie a aktualizacja jest niezbędna i umotywowana jedynie zmieniającym się rynkiem i ewolucją branży.

DPU (delivery at place unloaded) zamiast DAT (delivery at terminal; nie mylić z DAP) 

Zmianie uległa  DAT (delivery at terminal; nie mylić z DAP) i zastąpiona nową nazwą DPU (delivery at place unloaded). Zmianę określamy jako kosmetyczną ponieważ dotyczy  w dużym stopniu samej nazwy. Główną częścią zmiany jest określenie ostatniego etapu a raczej dostarczenia towaru.

W poprzedniej definicji ostatnim etapem zawsze miał być "terminal" natomiast w nowym może być to inne miejsce gdzie przekazanie towaru jest możliwe np. magazyn przeładunkowy.

Należy zatem pamiętać aby używając tej definicji precyzować jakie miejsce jest docelowym miejscem przekazania ładunku. Ponad to nadal zastosowanie ma on w każdym rodzaju transportu oraz odpowiedzialność za odprawę exportową dalej pozostaje w gestii dostawcy czy exportera.

Pozostałe zmiany

Wybrane definicje zyskały lekkie doprecyzowania bądź rozwinięcia. Stosując zatem nowe definicje należy dobrze zapoznać się ze zmianami aby upewnić się że nie właściwie używamy ich w procedurach transportowych. Doprecyzowaniu uległa n.p. kwestia odpowiedzialności za ubezpieczenie ładunków przy regule CIF oraz CIP. Zmianę znajdziemy również w obowiązkach dostawcy przy regule FCA dotyczących dostarczenie dokumentów poświadczających załadunek z odpowiednią adnotacją "on board".

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom w definicjach nie znalazły się żadne całkiem nowe reguły oraz bez zmian pozostała od dawna niedoprecyzowana reguła EXW.

Wykaz aktualnych i bieżących warunków Incoterms 2020 znajdziesz poniżej:

Incoterms®2020
EXW    z zakładu… (określone miejsce)
FCA    Dostarczone do przewoźnika… (określone miejsce)
FAS    Dostarczone wzdłuż burty statku… (określony port załadunku)
FOB    Dostarczone na statek… (określony port załadunku)
CFR    Koszt i fracht… (określony port przeznaczenia)
CPT    Przewoźne opłacone do… (określonego miejsca przeznaczenia)
CIF    Koszt, ubezpieczenie i fracht… (określony port przeznaczenia)
CIP    Przewóz i ubezpieczenie opłacone do… (określ. miejsca przeznaczenia)
DPU    Dostarczone do miejsca z rozładunkiem… (określone miejsce przezn.) przeznaczenia)
DAP    Dostarczone do miejsca… (określone miejsce przeznaczenia)
DDP    Dostarczone, cło opłacone… (określone miejsce przeznaczenia)

  • Odprawa celna towarów z Chin - niezbędne dokumenty

    Jakich formalności musi dopełnić oraz jakie dokumenty zgromadzić importer z Polski importujący produkty z Chin? O tym warto wiedzieć! Dopuszczenie do obrotu Każdy produkt, który kupujemy w celu odsprzedaży, bądź do użytku w ramach działalności...
  • Sukces okupiony konsekwencjami, czyli skąd opóźnienia w kolei z Chin?

    Sukcesywnie od kilku miesięcy pojawiają się falowo opóźnienia w realizacji transportów kolejowych z Chin. Skąd taka sytuacja? Przy tak wielkich nakładach inwestycyjnych (przynajmniej po stronie Chińskiej) w cały pas nowego jedwabnego szlaku może to...
  • Jak prawidłowo przygotować ładunek drobnicowy do przewozu koleją? Czy Pakowanie ma wpływ na cenę? Czy kartony przeżyją podróż?

    Częstymi pytaniami klientów, z jakimi się spotykamy to te o sposób zapakowania ładunku dla transportu kolejowego oraz czy są jakieś ograniczenia np. czy przyjmowane są jedynie ładunki spaletyzowane. Odpowiadając - przyjmowane są każdego rodzaju...

Nowa aplikacja dla działów zakupów. Przetestuj za darmo!  procurimo.pl